Projekt

Projekt

Montering och underhåll av byggnadsställningar på fabriken Neste i Borgå (Finland) 2021

Projekt

Montering och svetsning av metallkonstruktioner; Betongarbeten på LKAB i Gällivare (Sverige) 2021

Projekt

Renoveringsarbeten på Billerudkorsnäs Gruvöns Bruk (Sverige) 2021

Projekt

Renovering av bostadsutrymmen i Helsingfors och Vanda (Finland) 2021

Projekt
Rivning
Projekt
Rivning